• Jazyky

    Kontaktné metódy

    V súčasnosti existuje nespočetné množstvo metód ako sa učiť cudzí jazyk. Niektoré sú známejšie a dostali sa už do širšieho povedomia, iné sú menej známe a mnohí k nim pristupujú rezervovane. Zastávam názor, že neexistuje univerzálna metóda pre všetkých, a preto je na mieste mať z čoho vyberať. Metóda, ktorá funguje u jedného, nemusí byť rovnako efektívna pre druhého. Za kľúčové vlastnosti pri učení sa cudzieho jazyka považujem cieľavedomosť, výdrž, ale aj ochotu skúšať rozličné spôsoby, ktorými stanovený cieľ dosiahneme. V dnešnom príspevku som si pre vás pripravil tri konkrétne metódy, ktorými zaručene zlepšíte vaše jazykové schopnosti. Nazval som ich kontaktné metódy. Ako už z názvu vyplýva, vyžadujú priamy, či dokonca hmatateľný kontakt so slovnou zásobou, ktorú sa chcete…