Knihy

SKE9: Kde sa vzali smrtiace epidémie?

V deviatej časti čitateľského seriálu Som knižný element vám predstavím knihu, ktorá vyšla ešte minulý rok a zaradila sa medzi Knihy roka 2020. Ide o dielo Epidémie v dejinách od autorov Branislav Kovár, Oliver Zajac a Lucia Benediková. Epidémie v dejinách sa radia k historickým knihám, pričom mapujú epidemiologickú situáciu nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Kniha sa zaoberá dejinami prírodných a spoločenských vied, medicíny a práva. Obsahuje množstvo faktografických údajov z dochovaných prameňov, ktoré sú podané pútavým a autentickým spôsobom. Aké informácie mi priniesla a prečo som po nej siahol? Čítajte ďalej.

Epidémie v dejinách

Epidémie v dejinách kniha

Epidémie smrtiacich chorôb ohrozovali ľudstvo už od nepamäti. Takto začína anotácia k jedinečnej knihe plnej textov renomovaných archeológov a historikov, sumarizujúce epidemické i pandemické nákazy, ktoré už ľudstvo dokázalo prekonať. Na úvod musím povedať, že okrem španielskej chrípky a epidémií po roku 2000 bolo moje povedomie o tejto oblasti veľmi biedne. Vzhľadom na súčasnú pandémiu koronavírusu a tiež popularitu tohto diela, som sa rozhodol zaradiť Epidémie v dejinách do môjho knižného plánu na rok 2021.

Kniha je rozdelená do štyroch celkov. Prvý celok sa venuje najstarším epidémiám. Dočítal som sa o pravekej epidémii, hemoragickej horúčke, ale aj o rôznych epidémiách v Rímskej ríši. Prekvapila ma informácia, že vírusy prispeli k evolúcii neandertálcov. Tento celok bol tiež sprevádzaný najkrutejšími opismi príznakov a priebehu šírenia nákazy. Keďže moderná medicína v tom čase neexistovala, ľudstvo bojovalo s absolútne neznámym nepriateľom. Páčili sa mi preložené listy a prednesy z toho obdobia prevažne od Thukydidesa. Bolo fascinujúce čítať si ich v súčasnom svete. To bol však len začiatok.

Druhý celok nesie názov čierna smrť. Šok z vymierania ľudstva z prvého celku razom nadobudol úplne novú úroveň. Z tejto časti mi utkvela v pamäti baktéria Yersinia pestis, zodpovedná za skazu spoločnosti a úmrtia miliónov ľudí. Dozvedel som sa odkiaľ a ako prišla čierna smrť do Európy a prečítal si príbehy mnohých ľudí, ktorí jej podľahli. Zaujímavou bola tiež kapitola, ako čierna smrť ukázala charakter katolíckej cirkvi. Okrem toho som zistil, čo symbolizuje obálka knihy a utvrdil si mnohé poznatky o morových doktoroch.

Tretí celok opisuje skrytého nepriateľa novoveku. V tejto časti sa rozoberalo mnoho historických udalostí a osobností. Jednou z nich bol aj Henrich VIII., ktorý sa spoliehal najmä na vlastné lieky, neustále sa pred nákazou presúval do svojich sídel a často sa zdržiaval v karanténe. Nakoniec sa mu podarilo nákaze vyhnúť, aj keď, ťažko povedať, či vďaka svojej zodpovednosti alebo mal jednoducho šťastie. Prikláňam sa však k prvej možnosti. Táto časť sa venovala týfusu, pravým kiahňam, cholere, ale aj veľkému írskemu hladomoru. Každá kapitola obsahovala nové epidemiologické, ale aj historické poznatky, ktoré boli pre mňa nové, poučné a obohacujúce.

Posledným celkom bolo dvadsiate storočie – ľudstvo sa nepoučilo. Táto časť sa podrobne venuje španielskej chrípke. Dozvedel som sa, ako sa šírila na Slovensku, aké protiepidemiologické opatrenia boli vydané a ako vtedy ľudstvo s nákazou bojovalo. Ďalej sa tu riešila lepra, týfus, či malária. Mnohé kapitoly niesli odvážne nadpisy, ako napríklad Vyhladia ázijské pandémie ľudstvo? Osobne si myslím, že áno.

Poslednou kapitolou bol fenomén s názvom Dženínsky syndróm. Nevedno, čo ho spôsobilo, ale ten mediálny ošiaľ okolo neho zažívame v podobnej forme aj v súčasnosti. V tejto poslednej kapitole som si uvedomil, že vôbec nezáleží na tom, že existujú miliardy baktérií a vírusov, ktoré môžu spôsobiť najširšie možnosti smrtiacich príznakov, máme tu predsa médiá. Ich primárna úloha – informovať o aktuálnom dianí, bola už pradávno zatratená. Stačí vytvoriť z polopravdy senzáciu, ktorá sa vďaka nim rozšíri do celého sveta a ľudstvo sa zničí aj samé.

Celkovo hodnotím knihu Epidémie v dejinách veľmi pozitívne. Napriek tomu, že históriu mám rád a z dejepisu som dokonca maturoval, nepamätám si jedinú zmienku o epidémii v rámci môjho štúdia. Pritom smrtiace nákazy tu boli odpradávna a výrazne menili dejiny, zomierali na ne nielen bežní ľudia, ale aj veľké osobnosti a rozhodli aj v početných bitkách a vojnách o územia, či suroviny. Kniha zmenila môj pohľad aj na súčasnú pandémiu. Prehodnotil som všetky aktuálne opatrenia a možnosti, ktoré nám zostali počas pandémie. Myslím si, že aj napriek mnohým obmedzeniam stále dokážeme žiť normálnym životom a nemusíme zažívať hrôzy, ktoré (ne)prežili ľudia v minulosti. Za to môžeme vďačiť nielen modernej medicíne, ale aj oveľa, oveľa lepšej hygiene.

Čítali ste knihu Epidémie v dejinách? Ako sa vám páčila? Čo nové ste sa dozvedeli? Ktorá epidémia vás najviac zaujala a prečo? Teším sa na vaše komentáre!

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.