Jazyky

Kontaktné metódy

V súčasnosti existuje nespočetné množstvo metód ako sa učiť cudzí jazyk. Niektoré sú známejšie a dostali sa už do širšieho povedomia, iné sú menej známe a mnohí k nim pristupujú rezervovane. Zastávam názor, že neexistuje univerzálna metóda pre všetkých, a preto je na mieste mať z čoho vyberať. Metóda, ktorá funguje u jedného, nemusí byť rovnako efektívna pre druhého. Za kľúčové vlastnosti pri učení sa cudzieho jazyka považujem cieľavedomosť, výdrž, ale aj ochotu skúšať rozličné spôsoby, ktorými stanovený cieľ dosiahneme.

V dnešnom príspevku som si pre vás pripravil tri konkrétne metódy, ktorými zaručene zlepšíte vaše jazykové schopnosti. Nazval som ich kontaktné metódy. Ako už z názvu vyplýva, vyžadujú priamy, či dokonca hmatateľný kontakt so slovnou zásobou, ktorú sa chcete alebo potrebujete naučiť. Je všeobecne známe, že človek si zapamätá až 80% z vlastnej (osobnej) skúsenosti. Kontaktné metódy sú preto ideálnym spôsobom, ako vyťažiť z učenia sa cudzieho jazyka maximum.

1. Lístočková metóda

Lepiace lístky post itKaždý, kto sa učí cudzí jazyk príde do kontaktu s mnohými kancelárskymi potrebami. Veľmi obľúbené sú rôzne kartičky, farebné papieriky, ale aj lístočky. Práve tie, konkrétne lepiace lístočky, sú základom lístočkovej metódy. Táto metóda je vhodná pre všetky úrovne. Ako som spomínal vyššie, najúčinnejší spôsob, ako si slovíčka zapamätať, je cez osobnú skúsenosť. Stačia vám obyčajné lepiace papieriky, ktoré kúpite v každom papiernictve. 

Ak ste začiatočník, potrebujete sa naučiť pomenovať základné predmety v domácnosti. Vypíšte si napríklad 20 podstatných mien, ktoré sa chcete naučiť a pomocou slovníka si ich preložte do jazyka, ktorý sa učíte. Preložené slová si po jednom prepíšte na pripravené lístočky. Z druhej strany si napíšte preklad do vášho materinského jazyka. Potom ich nalepte na predmet, ktorý pomenúvajú. 

Takým predmetom môže byť napríklad chladnička. Vždy keď si pôjdete niečo zobrať z chladničky, uvidíte lístoček s vašim prekladom. Zakaždým keď prídete s daným slovíčkom do kontaktu, vyslovte ho niekoľkokrát nahlas. Po pár dňoch si absolútne bez námahy spomeniete, ako sa povie chladnička v danom jazyku. 

Keď budete ovládať všetky predmety, všetky lístočky odlepte a lepivú časť odstrihnite. Tak vám vzniknú kartičky, ktoré si môžete vložiť napríklad do obálky. Z času na čas, alebo v konkrétny deň v týždni, ich vyberte a preskúšajte sa, či dané slovíčka ovládate. Na to vám poslúžia preklady do vášho jazyka, ktoré ste si napísali na druhú stranu. Odporúčam trénovať slovíčka v smere z materinského do cudzieho jazyka. Po odlepení lístočkov si môžete vybrať 20 nových predmetov, na ktoré nalepíte nové lístočky.

2. Asociačná metóda

Luxusná izbaTúto metódu opäť využijú študenti všetkých úrovní. Výborne funguje, keď idete na nákup, stretnutie alebo akékoľvek podujatie. Základom je krátky zoznam slovíčok, ktoré si plánujete zapamätať. Vysvetlíme si to na nakupovaní, keďže je to pre všetkých bežná a veľmi častá činnosť. 

Predtým, ako sa vyberiete na nákup si napíšete 10 predmetov, ktoré potrebujete kúpiť. Preložíte si ich do cieľového jazyka a slovíčka si prejdete očami. Môžete ich vysloviť nahlas, predstaviť si danú vec, jej farbu, tvar, či chuť. Necháte plynúť prúd vašich asociácií, ktoré sa vám pri predstave na daný predmet vybavujú. 

Napríklad, idem kúpiť rajčiny. Povedzme, že sa učím nemčinu, v ktorej je ekvivalentom slovo die Tomaten. Predstavím si ich červenú farbu, šťavnaté vnútro, typickú vôňu a počas cesty na nákup si vybavujem čo idem kúpiť, napríklad takto: Idem kúpiť die Tomaten. Keď už som v obchode, snažím sa na slovíčko myslieť čo najviac. Napríklad: Potrebujem kúpiť kilo Tomaten. 

Keď beriem rajčiny z debničky alebo ich vkladám do košíka, neustále konfrontujem svoju myseľ s týmto slovíčkom: Práve vkladám do košíka die Tomaten. Kupujem die Tomaten, aby som si pripravil večeru. Neskôr, keď si pripravujem večeru a použijem na ňu aj kúpené rajčiny, opäť sa snažím pracovať s daným slovíčkom: Práve krájam die Tomaten. Alebo pri jedle: Tieto Tomaten sú skutočne chutné. 

Všetky tieto vety môžete tvoriť iba vo vašej mysli. Pred nákupom môžete zvoliť aj menej slov, ktoré sa chcete naučiť. Asociačnú metódu môžete využiť aj pri iných príležitostiach – idem na narodeninovú oslavu, zajtra odlietam na dovolenku, dnes večer idem do kina. Všetky zvýraznené slová môžete nahradiť ekvivalentmi v cieľovom jazyku a trénovať si dané slovíčka v myšlienkach alebo nahlas. Okrem toho, najväčším benefitom asociačnej metódy je jej využiteľnosť na všetky slovné druhy. Vyskúšajte!

3. Opisná metóda

Mobil BlackBerryVšetci s obľubou vytvárame fotografie, nakoľko je táto funkcia dostupná v našich smartfónoch. Každý si rád uchováva spomienky na ľudí, zvieratá, či miesta, ktoré navštívil. Fotkami zároveň vyjadrujeme témy, o ktorých radi hovoríme. Základom opisnej metódy sú teda fotografie. Skúste vaše vlastné fotografie využiť vo svoj prospech aj pri učení sa cudzieho jazyka. Táto metóda je vhodná pre všetky jazykové úrovne. 

Vyberte tie najlepšie fotografie, alebo tie, ktoré ste sa rozhodli zverejniť na sociálnych sieťach. Prezrite si fotografie a ku každej si vypíšte napríklad 5 slov, ktoré sa s ňou spájajú. Začnite jednoducho – podstatnými menami. Vypíšte si ich v slovenčine, preložte slovníkom do cudzieho jazyka a naučte sa minimálne vetu Toto je … a je to! Následne sa snažte opísať, čo sa na konkrétnom obrázku nachádza. 

Podobne ako v asociačnej metóde, fotografiu môžete opisovať v slovenčine a iba dopĺňať preložené slová. Použite slovíčko vo viacerých vetách, aby ste si ho lepšie zapamätali. Napríklad vyberiem si fotografiu, na ktorej stojím pri pamätníku. Povedzme, že sa učím angličtinu, a preto si vyhľadám slovíčko monument. Fotografiu opisujem slovami: Na tejto fotografii sa nachádza monument. Stojím pri historickom monument. Tento monument bol postavený v roku 1900.

Či budete dané slovíčko aj skloňovať, závisí od cieľového jazyka. Keby išlo o nemčinu, moje možnosti použitia slovíčka das Denkmal by sa obmedzili na nominatív a akuzatív (ak by som sa chcel slovíčko naučiť správne skloňovať napríklad s určitým členom). 

Keď budete slovíčka ovládať, postupne pridávajte ďalšie a ďalšie. Neskôr môžete pridať aj iné slovné druhy, ako prídavné mená, či slovesá a opisovať vaše fotografie stále podrobnejšie. Najprv skúste obrázok opísať pre seba. Neskôr, keď získate istotu v cudzom jazyku, odvážte sa opísať fotografiu vašej rodine, či kamarátom. Nielen, že zažiarite, budete mať aj skvelý pocit z výsledku a motiváciu učiť sa ďalej.

Skúsili ste už niektorú z kontaktných metód? Ktorá metóda vám fungovala? Akú slovnú zásobu ste sa vďaka danej metóde naučili? Neváhajte podeliť sa o vaše skúsenosti v komentároch!

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.