• Jazyky

    Kontaktné metódy

    V súčasnosti existuje nespočetné množstvo metód ako sa učiť cudzí jazyk. Niektoré sú známejšie a dostali sa už do širšieho povedomia, iné sú menej známe a mnohí k nim pristupujú rezervovane. Zastávam názor, že neexistuje univerzálna metóda pre všetkých, a preto je na mieste mať z čoho vyberať. Metóda, ktorá funguje u jedného, nemusí byť rovnako efektívna pre druhého. Za kľúčové vlastnosti pri učení sa cudzieho jazyka považujem cieľavedomosť, výdrž, ale aj ochotu skúšať rozličné spôsoby, ktorými stanovený cieľ dosiahneme. V dnešnom príspevku som si pre vás pripravil tri konkrétne metódy, ktorými zaručene zlepšíte vaše jazykové schopnosti. Nazval som ich kontaktné metódy. Ako už z názvu vyplýva, vyžadujú priamy, či dokonca hmatateľný kontakt so slovnou zásobou, ktorú sa chcete…

  • Jazyky

    Ako na správnu výslovnosť v cudzom jazyku?

    Keď sa začíname učiť cudzí jazyk, mnohí z nás túžia hneď od začiatku po perfektnej výslovnosti.  Predstava, že dokážeme správne a zreteľne vyslovovať slová a celé vety v angličtine, či nemčine je mimoriadne lákavá. Jednoducho chceme rozprávať ako rodený hovoriaci. Cesta k tomuto cieľu je však rovnako dlhá ako samotné učenie sa jazyka. Úspešné zvládnutie výslovnosti závisí okrem iného aj od času, ktorý jej tréningu venujeme. Na úplnom začiatku, keď si cudzí jazyk začíname osvojovať, je zrazu množstvo aspektov, na ktoré sa musíme sústrediť. Nové písmená, hlásky, fonetika, gramatické javy, rozprávanie… Na druhej strane nie je možné, učiť sa jednotlivé zručnosti oddelene. Predstavte si, že sa najprv naučíte abecedu, potom sa naučíte písať, neskôr čítať…