• Jazyky

    Ako na správnu výslovnosť v cudzom jazyku?

    Keď sa začíname učiť cudzí jazyk, mnohí z nás túžia hneď od začiatku po perfektnej výslovnosti.  Predstava, že dokážeme správne a zreteľne vyslovovať slová a celé vety v angličtine, či nemčine je mimoriadne lákavá. Jednoducho chceme rozprávať ako rodený hovoriaci. Cesta k tomuto cieľu je však rovnako dlhá ako samotné učenie sa jazyka. Úspešné zvládnutie výslovnosti závisí okrem iného aj od času, ktorý jej tréningu venujeme. Na úplnom začiatku, keď si cudzí jazyk začíname osvojovať, je zrazu množstvo aspektov, na ktoré sa musíme sústrediť. Nové písmená, hlásky, fonetika, gramatické javy, rozprávanie… Na druhej strane nie je možné, učiť sa jednotlivé zručnosti oddelene. Predstavte si, že sa najprv naučíte abecedu, potom sa naučíte písať, neskôr čítať…

  • Jazyky

    Ako sa učiť cudzí jazyk a nezabúdať ho?

    Cudzí jazyk by mal v súčasnosti patriť do základnej výbavy každého človeka. Ak sa už nejaký učíte alebo ste večný začiatočník a učenie sa jazyka neustále odkladáte, alebo sa jazyku nevenujete toľko, koľko by ste chceli, mám pre vás 6 konkrétnych tipov (spolu so zdrojmi) ako to zmeniť. Keďže mojím pracovným nástrojom sú cudzie jazyky, konkrétne angličtina a nemčina (viac v sekcii O mne), v článku sa zameriam na ne. Odhliadnuc od zdrojov, veľkou výhodou nasledujúcich tipov je, že sa dajú aplikovať na akýkoľvek jazyk. Ako sa teda učiť cudzí jazyk a nezabúdať už naučené? Moja odpoveď znie – každodenným kontaktom. Ak už máte nejaké skúsenosti s jazykom a potrebujete svoje vedomosti len „oprášiť“, dennodenný kontakt s cudzím jazykom je…