• Jazyky

    Ako sa učiť cudzí jazyk a nezabúdať ho?

    Cudzí jazyk by mal v súčasnosti patriť do základnej výbavy každého človeka. Ak sa už nejaký učíte alebo ste večný začiatočník a učenie sa jazyka neustále odkladáte, alebo sa jazyku nevenujete toľko, koľko by ste chceli, mám pre vás 6 konkrétnych tipov (spolu so zdrojmi) ako to zmeniť. Keďže mojím pracovným nástrojom sú cudzie jazyky, konkrétne angličtina a nemčina (viac v sekcii O mne), v článku sa zameriam na ne. Odhliadnuc od zdrojov, veľkou výhodou nasledujúcich tipov je, že sa dajú aplikovať na akýkoľvek jazyk. Ako sa teda učiť cudzí jazyk a nezabúdať už naučené? Moja odpoveď znie – každodenným kontaktom. Ak už máte nejaké skúsenosti s jazykom a potrebujete svoje vedomosti len „oprášiť“, dennodenný kontakt s cudzím jazykom je…